مشاوران املاک ایرسا

ما یک گروه یا واحد سازمانی در زمینه خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک هستیم که تلاش می کنیم ، هم به  شیوه نوین هم بر اساس آموزه های انسانی ، به دور از هر نوع زدوبند ، دوز و کلک یا کبک نشان دادن و کلاغ فروختن کار خود را هم در سطح استان قزوین ، هم در جای جای ایران بزرگ ، هم در جهان فعالیت کنیم .

البته که همه ی این ها ایده و آمال است و راه رسیدن به مقصد بس طولانی است ، اما ما عزم کردیم در کنار شما دوستان و سروران و صاحبان ملک و سرمایه این راه را تا آخر ظی کنیم ، بدون اینکه قوانین کشوری ، جهانی و استانی را زیر پا بگذاریم .

ایرسا یک شخص نیست ، یک نظام است که می کوشد با سازماندهی املاک و مستقلات و با لینک شدن با املاک خوش نام در سراسر ایران و جهان ، طرحی نو را دراندازند .

به جمع ما بپیوندید و جزئی از خانواده ایرسا شوید .

گالری تصاویر